Навчальне відділення  є одним з головних структурних підрозділів Інституту, через який здійснюється вся освітянська діяльність, керівництво і контроль навчальною та навчально-методичною роботою. Усю свою роботу навчальне відділення організовує і проводить від імені та за дорученням дирекції Інституту. Розпорядження навчального відділення в межах компетенції, визначеної Статутом, Колективним договором, Положеннями Інституту.

Функціональні обов’язки методиста навчального відділення визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором.

Основними функціями навчального відділення є:

 • Сприяння організації навчального процесу на основі прогресивних форм і методів викладання, удосконалення навчальних планів і програм, новітніх технічних засобів навчання та контролю.
 • Розробка пропозицій щодо вдосконалення системи планування та організації навчального процесу.
 • Розробка робочих навчальних планів з професій Інституту. Облік навчальних планів та змін до них.
 • Розрахунок навчального навантаження відповідно до навчальних планів по групах.
 • Складання графіку навчального процесу.
 • Аналіз виконання викладачами запланованого обсягу педагогічного навантаження.
 • Складання розкладу навчальних занять, консультацій, заліків, іспитів та контроль його виконання викладачами Інституту.
 • Облік руху контингенту учнів по курсах, групах та професіях, складання підсумкових даних.
 • Контроль за розробкою навчально-методичної документації.
 • Контроль за своєчасною розробкою робочих навчальних програм та їх систематичним поновленням. Облік навчальних програм з усіх дисциплін відповідно до навчальних планів.
 • Організація та контроль оформлення випускної документації. Замовлення дипломів,заповнення додатків до дипломів.
+380626416999 +380669208993
ipk_n@ukr.net
бул. Машинобудівників, 32 м.Краматорськ Донецька обл. 84313 Україна

Back to top