Відповідно до Статуту одним із головних завдань Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів є професійна підготовка та перепідготовка вивільнених працівників і спеціалістів, підвищення кваліфікації робочих кадрів та службовців, надання освітніх послуг населенню.

Особлива увага надається в Україні Національній програмі професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, подальшому розвитку системи реабілітації і зайнятості інвалідів. Метою програми є створення умов і гарантій для реалізації прав осіб з обмеженими фізичними можливостями на професійну орієнтацію і підготовку, освіту і роботу. Вживаються заходи щодо оптимізації існуючої мережі центрів реабілітації інвалідів та ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів шляхом розширення їх функціональних спроможностей, збільшення переліку спеціальностей, за якими проводиться професійна підготовка інвалідів.

Зараз в Донецькій області мешкає понад 250 тисяч інвалідів. Для сприяння у розв’язанні цього питання у м. Краматорську на базі Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів створено Центр професійної реабілітації.

Значну категорію слухачів, за досвідом нашої роботи, складають фахівці, які закінчили навчальні заклади у той час, коли сучасні комп’ютерні технології ще не були впроваджені в процеси підготовки документів, обробки даних, розробки технологічних процесів і конструкторської документації, тощо.
Опанування за короткий строк базовими знаннями у цьому напрямку допомогає їм успішно продовжити свою професійну діяльність.

Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів знаходиться у північному регіоні Донецької області, у місті Краматорську, яке відоме, як центр машинобудування. На недалекій відстані розташовані міста: Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ, Лиман, підприємства, організації і установи яких постійно відчувають потребу в підготовлених працівниках, які добре володіють основами комп’ютерних знань і ефективно використовують обчислювальну техніку у професійній діяльності. Вище зазначене підтверджує, що попит на працівників, які володіють комп’ютерними технологіями на сучасному етапі розвитку економічних відносин в країні обумовлений об’єктивними потребами. Тому існує необхідність у підготовці за професіями:

  • - 4112 «Оператор комп’ютерного набору»;
  • - 4112 «Оператор комп’ютерної верстки»;
  • - 4222 «Адміністратор»;
  • - 4121 «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»;
  • - 5133 «Соціальний робітник»
  • - 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»
+380626416999 +380669208993
ipk_n@ukr.net
бул. Машинобудівників, 32 м.Краматорськ Донецька обл. 84313 Україна

Back to top