Інститут є державною освітньою установою, з віднесенням його до сфери управління Міністерства праці та соціальної політики, який здійснює діяльність у сфері підготовки, перепідготовки та професійно-курсового навчання.

 Інститут є юридичною особою, який діє на умовах госпрозрахунку, має самостійний баланс, відокремлене майно, обігові кошти, рахунки в банках, круглу печатку, кутовий та інші штампи, бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити.

 Юридична та фактична адреса Інституту: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, буд.32.

 Основною метою діяльності Інституту є забезпечення реалізації права громадян на здобуття освіти, підготовку та перепідготовку фахівців для потреб країни, а також проведення наукових досліджень та забезпечення державної  політики в галузі праці та зайнятості населення.

+380626416999 +380669208993
ipk_n@ukr.net
бул. Машинобудівників, 32 м.Краматорськ Донецька обл. 84313 Україна

Back to top